Portrétová fotografie usmívající se fyzioterapeutky Renaty Vodičkové.

Renata Vodičková DiS.

Terapuetka a lektorka

 • Již 20 let vedu kurzy pro odborníky z rehabilitačního lékařství, fyzioterapie, ergoterapie, speciální pedagogiky, logopedie a pečovatelství.
 • Školení a přednášky zaměřujeme na rehabilitační metody pro specifikum mozkových hybných poruch.
 • Lektorka Renata Vodičková je celosvětově jediným akreditovaným školitelem metody Synergická Reflexní Terapie a pro ČR je výhradní lektorkou metody PANat. Vyučuje v Češtině a Němčině.
 • Školíme v ČR, na Slovensku, v Německu, Maďarsku a v Rakousku.
 • Vedeme kurzy také na pozvání pořadatelů např. v lázních, nemocnicích, v rehabilitačních klinikách, stacionářích apod.
 • Můžete si s námi dohodnout také přednášku či workshop na Vaše specifické téma. Ceny a podmínky dohadujeme individuálně – více

Vyškolila jsem 1320 absolventů

PANat

se Vzduchovými Dlahami​

 • Nabízíme 2 druhy kurzů PANat specificky zaměřené na dětské a dospělé pacienty.
 • PANat je Evidence Based metoda podle M. Johnstone, která využívá vzduchové dlahy k fyziologickému nastavení končetin, k uvolnění tkání a stabilizaci končetin, tak aby mohl probíhat motorický funkční nácvik bez patologických souhybů.
 • PANat staví na individuální motivaci pacienta, na repetici a koncentraci, které jsou základními pilíři pro tvorbu neuronální sítě a nácvik nových praktických dovedností.
 • Vytvořením terapeutického prostředí s externím fokusem získá pacient motivující podmínky pro explicitní motorické a kognitivní učení nových dovedností a intenzivním tréninkem se zpětnou vazbou je pozitivně podporován k vlastnímu cíli.
 • Se vzduchovými dlahami je jednoduché správně cvičit i doma bez podpory terapeuta.

Kurz PANat

se vzduchovými dlahami zaměřený na dospělé pacienty po CMP a po mozkových traumatech

18. - 20. 11. 2020

Kurz PANat

se vzduchovými dlahami zaměřený na dětské pacienty s DMO, s neurovývojovou poruchou, s vrozenými vadami a po CMP a neurotraumatech

10. - 12. 5. 2021

SRT

Synergická reflexní terapie

 • SRT je kombinací manuálních technik koncipovaná traumatologem a ortopedem Dr. Pfaffenrotem pro specifikum vývojových mozkových hybných poruch a neuro-ortopedických onemocnění u dětí a dospělých.
 • SRT přináší nový komplex myofasciálních, neuromobilizačních a manipulačních technik, které jsou využitelné také pro skupinu nespolupracujících pacientů (kojenců, dětí a osob s mentálním postižením).
 • Synergický efekt reflexních, akupresurních, osteopatických, myofasciálních a mobilizačních technik vede k prevenci a k odstraňování patologických strukturálních a funkčních změn na pohybovém ústrojí.
 • SRT působí také léčebně na aktivitu CNS, mentální i orgánové funkce.
 • SRT je efektivní volbou manuálních technik proti rozvoji myosklerotických změn, kontraktur, subluxací a skolióz. ( menu rehabilitace- terapie- SRT)

Základní kurz SRT

21. - 25. 9. 2020​

19. - 23. 10. 2020

16. - 17. 11. 2020

Terapie Jílkové

 • Vám zprostředkuje fyzioterapii , která propojuje principy Vojtovy reflexní terapie s principy motorického učení.
 • Neurofyziologický aspekt této metody staví na znalostech ontogenetického neurofyziologického vývoje a postupného vyzrávání CNS.
 • U spastické formy se používá cílené tlumení excitačních projevů primární poruchy CNS a podpora inhibičních faktorů. Podle pacientových schopností komunikace, motivace a spolupráce se základní cviky přizpůsobují. Změna funkcí CNS a tvorba nových hybných vzorů se navozuje pomocí polohy, dotyků, tlaků a vedením těla pacienta.
 • Cílem cvičení je nenásilným a hravým způsobem zapojit jak motorické, tak kognitivní funkce, včetně práce očí, rytmu dechu a pozornosti dítěte k probíhající činnosti, aby došlo co nejefektivněji k nastavení fyziologických reakcí – více ( menu rehabilitace- terapie- Jílková)

Termíny budou vypsány v lednu 2021

Přednášky a Workshopy

 • Standardně nabízíme 2- 4 hodinovou přednášku s praktickou ukázkou metody PANat, SRT nebo fyzioterapie Jílková.
 • Dále koncipujeme tematicky zaměřené přednášky pro účely konference (10-30 minut).
 • Podle Vašich požadavků můžeme dohodnout téma, délku a formu přednášky nebo workshopu.
 • Ceny stanovíme vzájemnou dohodou dle počtu účastníků a nebo cenou za celou akci dle náročnosti na přípravu (orientačně workshopy: 8- 12 tisíc/celý den, přednášky: 1500,- Kč/hodinu).
 • Cestovní výdaje se řeší extra.
 • Zvolte si své téma, nebo si vyberte z následující nabídky našich témat:

1.Problematika DMO

2.Neurovývojová porucha z pohledu dítěte a jeho rodiny

3.Interdisciplinární spolupráce v rehabilitaci mozkových hybných poruch

4.Výběr a koordinace rehabilitačních metod u mozkových hybných poruch.

 • Na základě Vaší konkrétní písemné objednávky sjednáme individuálně organizační a finanční podmínky.

Kde školíme

Všechny kurzy se konají ve výukových prostorách stacionáře Modrý Klíč o.p.s.

603 168 220

Smolkova 2, 142 00 Praha

www.modry-klic.cz

Přihlášení a platba

Přijetí Vaší přihlášky na vybraný kurz potvrdíme mailem a zároveň Vám zašleme fakturu pro platbu kurzovného.

Do termínu splatnosti je Vám místo na kurzu rezervováno. Můžete si s námi sjednat prodloužení splatnosti.Dnem připsaní Vaší platby na účet Spirály budete závazně zařazeni do kurzu.

Pro zahraniční účastníky vystavíme fakturu s IBAN kódem a BIC.Originální fakturu s razítkem a podpisem jako daňový doklad obdržíte pak na kurzu.

Neplaťte kurzovné předem, bez VS nemůžeme platbu přiřadit.

Logo rehabilitačního centra Spirála s odkazem na hlavní stránku

 

VZDĚLÁNÍ  A ODBORNÉ KURZY

 • 2001-2005 Vyšší odborná škola Mills -obor diplomovaný fyzioterapeut, osvědčení DiS
 • 1995-1996 kurz Shiatsu v SRN
 • 1992 kurz lymfatické drenáže Darmstadt, SRN
 • 1996 Kurz Synergické reflexní terapie v Mnichově, SRN u DR. W. Pfaffenrota
 • 1998 týdenní seminář „Synergická reflexní terapie cerebrálních pohybových poruch u dětí a dospělých“ Klinika Haus Franken Dr. W. Pfaffenrota
 • 1996-1999 několika měsíční praxe v klinice Haus Franken pod vedením šéflékaře Dr. Pfaffenrota
 • 1999- 2001 spoluúčast na léčbě pacientů v ortopedické praxi  Dr. W. Pfaffenrota- Mnichov
 • 1997-2001 vzdělávání  v Osteopatii a Kraniosakrální terapii pod vedením p. Gerhardy-Mach (6 kurzů a workshopy)
 • 2005 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 1. úroveň
 • 2006 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 2. úroveň
 • 2008 6 denní kurz „Johnstone-vzduchové nafukovací dlahy a jejich užití v ergoterapii“- doplňkový seminář PANat.(Hamburg, SRN)
 • 2008 5 denní praktický seminář v oboru sensomotorického ošetřování hemiplegiků s nafukovacími dlahami dle Johnstone podle metody PANat.(Curych, CH)
  2008/2009 6 denní základní kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
 • 2008/2009 2 letý vzdělávací kurz „Jóga v širších souvislostech“, s osvědčením „Cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy“.
 • 2008 Kongres a workshopy  „Dítě ve Vojtově terapii a pevné objetí dle Prekop“.
 • 2008-2010 Vzdělávací program PhDr. Jiřiny Prekopové- Pevné objetí jako životní forma  (semináře, konference, kongres)
 • 2010 3 denní nástavbový kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
 • 2010 hospitace v nemocnici Solothurn – Švýcarsko se zaměřením na neurologické a posttraumatické poruchy, prohloubení znalostí rehabilitačního přístupu PANat.
 • 2010- 2012 Mezinárodní lektorský výcvik specializovaného rehabilitačního přístupu PANat se vzduchovými dlahami zahrnující asistenci na kurzech, samostatné práce a praxi.
 • 2012 Závěrečné zkoušky a získání akreditace  LEKTOR metody PANat
 • 2019 Diplomované ukončení 4 letého studia Kraniosakrální Biodynamiky ICSB/International Institute for Craniosacral Balancing ®
  PRAXE:
 • od 1993 terapie s dcerou s DMO a epilepsií (Vojtova a Bobathova metoda, Synergická reflexní terapie, Kraniosakrílní terapie, akupresura, vývojová ergoterapie, Peto, metoda Jílková, speciální pedagogie, hipoterapie, protetické pomůcky)
 • 1997- 2000 stacionář a školy Modrý Klíč- rehabilitační asistentka
 • od  2005 privátní ambulantní fyzioterapie

PEDAGOGICKÁ  ČINNOST

 • od 1999 lektorka kurzů a seminářů Synergické reflexní terapie
 • od 2009 lektorka metody PANat v ergoterapii a fyzioterapii.
 • od 2009 učitelka jógy II. třídy se zdravotními aspekty
 • 2008-2012 lektorka na  2 letých kurzech Jógy v širších souvislostech- aspekty kinesiologie
 • 1979-1985 trenérka III. Třídy v gymnastice a v aerobiku, vedení výuky moderní gymnastiky, aerobiku a jazztanz
 • 1986 -1991 Lektorka  a choreografka společenských, latinskoamerických a standartních tanců, baletu, jazztanz a Rock N Rollu v taneční škole ve Wormsu  a v tanečním klubu v Gross Gerau–SRN.

PRAKTICKÉ  ZKUŠENOSTI

 • 1967 – 1978 vrcholové středisko sportu Praha – moderní gymnastika
 • 1978 – 1990 taneční aktivity v Jazztancích, společenských tancích, Rock-N-rollu.
 • od 1993 aktivní cvičení Jógy- Iyangar- v SRN a v ČR
 • od 2010 aktivní cvičení Tai Chi- Mezinárodní taoistická škola Thomase Nowakovského

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • 1999 Bulletin Unify- profesní organizace fyzioterapeutů- Synergická reflexní terapie
 • 2004 Kaňkovský P. a kolektiv: Spasticita, mechanismy, diagnostika a léčba, vydavatelství Jessenius Maxdorf
 • 2005 Synergická reflexní terapie v léčbě mozkových hybných poruch- manuskript, nakladatelství Čáp
 • 2005 Kraus J. a kolektiv: Dětská mozková obrna, vydavatelství Grada Avicenum
 • 2006 Teorie Synergické reflexní terapie- skriptum
 • 2007 Praktické skriptum Synergické reflexní terapie

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 • 1998 Konference pro Mozkové hybné poruchy „Novoměstské dny“- Myofasciální technika ve srovnání s Botulotoxinem typu A
 • 2000 Konference DMO v Teplicích- Synergická reflexní terapie
 • 2002 Konference DMO v Léčebně Luže-Košumberk – Synergická reflexní terapie
 • 2008 a 2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů, workshopy
 • 2009 Mezinárodní konference fyzioterapie- Brno
 • 2009 Informativní přednáška na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru Vojenské ústřední nemocnice Praha
 • 2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů
 • 2010 Konference v Thomayerově nemocnici:  Synergická reflexní   terapie a PANat
 • 2010 3 informativní přednášky na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru  Thomayerovy nemocnice Praha
 • 2010/1 přednáška s praktickou ukázkou „Synergická reflexní terapie na 3.lékařské fakultě UK v Praze v FN Královské Vinohrady
 • 2010/12 Konference ve Fakultní  nemocnici Královské Vinohrady: „Fyzioterapie u pacientů po CMP“,  a „Terapie dolních končetin“. Přednášky pro střediska Rané péče, pro Centrum Distrofie, pro postgraduální studium speciální pedagogie, pro postgraduální studium logopedie při Karlově Universitě.

 

 

 

 

 

Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 1.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 2.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 3.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 4.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 5.

Na stránkách ještě pracujeme

Vážení návštěvníci, některé stránky s informacemi například o terapiích ještě nejsou zprovozněny.

Kdybyste nějakou důlžitou informaci na stránkách nemohli najít, neváhejte se nám ozvat.