Logo rehabilitačního centra Spirála s odkazem na hlavní stránku
Ve Spirále cvičíme s úsměvem.

Specializuji se na individuální fyzioterapii dětí a podporu jejich zdravého vývoje.

Nabízím komplexní rehabilitaci kojenců a dětí s vývojovými, mozkovými hybnými a posttraumatickými poruchami, s vrozenými a genetickými vadami.

Věnuji se rehabilitaci dospělých, především pacientům po CMP, po traumatech a lidem s bolestivými stavy.

Účastnice kurzu nacvičují pohyby prováděné při synergické reflexní terapii.

Vzděláváme terapeuty v lázních, v rehabilitačních centrech, v nemocnicích, ve stacionářích a ve střediscích rané péče. Nabízím tématické přednášky.

20 let školíme odborníky z řad lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů a spec. pedagogů.

Dále školíme maséry, zdravotní personál a rodiče dětí s postižením.

Aktuálně nabízíme kurzy Synergické reflexní terapie a PANat se vzduchovými dlahami. Připravujeme kurzy terapie Jílkové.

Motto: "Za každým usilováním o své zdraví a šťastný život stojí hluboká touha po pravdě a svobodě těla i ducha."

K dětem přistupuji velmi citlivě a pečlivě.
Fyzioterapeutka využívá při cvičení myofasciální techniky.
Dítě při rehabilitaci citlivě vedené rukama fyzioterapeutky.
Dítě s nasazenou dlahou PANat na paži při mobilizaci ramene.

Vyškolila jsem 1320 terapeutů

603 168 220

Dubenská 1561/8    České Budějovice, 37005

info@centrumspirala.cz
Logo rehabilitačního centra Spirála s odkazem na hlavní stránku
Ve Spirále cvičíme s úsměvem.

Specializuji se na individuální fyzioterapii dětí a podporu jejich zdravého vývoje.

Nabízím komplexní rehabilitaci kojenců a dětí s vývojovými, mozkovými hybnými a posttraumatickými poruchami, s vrozenými a genetickými vadami.

Věnuji se rehabilitaci dospělých, především pacientům po CMP, po traumatech a lidem s bolestivými stavy.

Účastnice kurzu nacvičují pohyby prováděné při synergické reflexní terapii.

Vzděláváme terapeuty v lázních, v rehabilitačních centrech, v nemocnicích, ve stacionářích a ve střediscích rané péče. Nabízím tématické přednášky.

20 let školíme odborníky z řad lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů a spec. pedagogů.

Dále školíme maséry, zdravotní personál a rodiče dětí s postižením.

Aktuálně nabízíme kurzy Synergické reflexní terapie a PANat se vzduchovými dlahami. Připravujeme kurzy terapie Jílkové.

Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 1.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 2.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 3.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 4.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 5.

Na stránkách ještě pracujeme

Vážení návštěvníci, některé stránky s informacemi například o terapiích ještě nejsou zprovozněny.

Kdybyste nějakou důlžitou informaci na stránkách nemohli najít, neváhejte se nám ozvat.