Dětská fyzioterapie - České Budějovice
Ve Spirále cvičíme s úsměvem.

Specializuji se na individuální fyzioterapii dětí a podporu jejich zdravého vývoje.

Nabízím komplexní rehabilitaci kojenců a dětí s vývojovými, mozkovými hybnými a posttraumatickými poruchami, s vrozenými a genetickými vadami.

Věnuji se rehabilitaci dospělých, především pacientům po CMP, po traumatech a lidem s bolestivými stavy.

Účastnice kurzu nacvičují pohyby prováděné při synergické reflexní terapii.

20 let školím odborníky z řad lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů a spec. pedagogů.

Dále školím maséry, zdravotní personál a rodiče dětí s postižením.

Aktuálně nabízím kurzy Synergické reflexní terapie a kurzy PANat se vzduchovými dlahami.

Vzdělávám terapeuty v lázních, v rehabilitačních centrech, v nemocnicích, ve stacionářích a ve střediscích rané péče. Nabízím tématické přednášky.

Motto: "Za každým usilováním o své zdraví a šťastný život stojí hluboká touha po pravdě a svobodě těla i ducha."

K dětem přistupuji velmi citlivě a pečlivě.
Fyzioterapeutka využívá při cvičení myofasciální techniky.
Dítě při rehabilitaci citlivě vedené rukama fyzioterapeutky.
Dítě s nasazenou dlahou PANat na paži při mobilizaci ramene.

Vyškolila jsem 1320 terapeutů

603 168 220

Lékařský dům Géčko České Vrbné 2403, České Budějovice

info@centrumspirala.cz
Dětská fyzioterapie - České Budějovice
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 1.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 2.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 3.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 4.
Seznam absolventů kurzu panat včetně telefonu a emailu 5.

Na stránkách pracujeme

Vážení návštěvníci, některá zákoutí stránek ještě dolaďujeme.

Kdybyste nějakou důležitou informaci na stránkách nemohli najít, neváhejte se nám ozvat.

info@centrumspirala.cz