Specializuji se na individuální fyzioterapii dětí a podporu jejich zdravého vývoje.

Nabízím komplexní rehabilitaci kojenců a dětí s vývojovými, mozkovými hybnými a posttraumatickými poruchami, s vrozenými a genetickými vadami.

Věnuji se rehabilitaci dospělých, především pacientům po CMP, po traumatech a lidem s bolestivými stavy.

20 let školím odborníky z řad lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů a spec. pedagogů.

Aktuálně nabízím kurzy Synergické reflexní terapie a kurzy PANat se vzduchovými dlahami.

Vzdělávám terapeuty v lázních, v rehabilitačních centrech, v nemocnicích, ve stacionářích a ve střediscích rané péče. Nabízím tématické přednášky.

Motto: "Za každým usilováním o své zdraví a šťastný život stojí hluboká touha po pravdě a svobodě těla i ducha."

Vyškolení terapeuti od roku 2008

0
matoda PANat
0
Synergická Reflexní Terapie

603 168 220

Lékařský dům Géčko České Vrbné 2403, České Budějovice

info@centrumspirala.cz