Základní kurz SRT

2024

12 dní ve třech částech

září, říjen, prosinec 2024

Synergická reflexní terapie Dr. Pfaffenrota

cena: 15 400,-

včetně skript a občerstvení

Kurz se koná v centru Modrý klíč, Smolkova 2, Praha 4 - Kamýk

Lektorka

Renata Vodičková, DiS.

asistuje Kateřina Šimečková, DiS

Pro koho je kurz určen

fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, pro zdravotní maséry a klinické logopedy

Rozsah kurzu

103.5 výukových hodin – 12 dnů – ve třech částech

1. část     23. – 27. září 2024

2. část     21. – 25. října 2024

3. část     2. – 3. prosince 2024

Výstup

certifikát

Obsah kurzu

Celkem 23,5 hodin teorie, 80 hodin praxe.

Absolventi kurzu si odnesou znalosti a praktické dovednosti manuálních technik koncipovaných Dr. Pfaffenrotem, které cíleně ovlivňují tonus, protažitelnost tkání a korigují omezenou hybnost kloubů, páteře jako celku i jednotlivých segmentů.

Po zvládnutí teoretických principů se detailně věnujeme nácviku kombinace všech manuálních technik, které synergicky uplatňujeme při odstraňování konkrétní patologie, např. syndrom zmrzlého ramene, hypersalivace, skolióza, flekční kontraktury, planovalgozní  postavení chodidla, Syndrom karpálního tunelu apod.

Prohlubují se teoretické znalosti myofasciálních řetězců, práce CNS a jeho projevy v těle, diagnostiky, reflexních zón, meridiánového systému TČM a neuromobilizací.

Absolventi  si osvojí techniky pro odstraňování strukturálních a funkčních překážek s cílem zlepšení fyziologické hybnosti.

Naučíte se vnímat primárně své tělo a pak tělo pacientovo, tahy fascií, akupresurní body a postavení kloubů.

Pomocí specifických myofasciálních technik, mobilizačních technik v kombinaci s akupresurou a masáží reflexních zón budou absolventi schopni připravit všechny tělní struktury pro pasivní i aktivní hybnost, zaktivovat NS, koncentraci a předcházet rozvoji kontraktur.

V kurzu se učí kromě vzájemného nácviku také přímo na pacientech, provádí se kazuistiky.

Organizace kurzu

Kurz SRT je rozdělen do tří částí, které na sebe navazují a znalosti rozšiřují.

První dvě části obsahují výukové bloky po 5 dnech, třetí část je dvoudenní a je určena především na praktické procvičování na pacientech k upevnění manuálních technik a k závěrečné zkoušce.

Během kurzu procvičují účastníci jednotlivé manuální techniky jak mezi sebou, tak na pacientech zajištěných lektorem.

Ve 3. části prezentuje každý účastník 1 kazuistiku svého klienta/pacienta, zakončuje se písemnou a praktickou zkouškou.

Přihláška

Kontakt - Kurzy

603 168 220

Smolkova 2, Praha 4 – Kamýk, 14200

Storno podmínky

  • Přihláška na příslušný kurz je oboustranně závazná a její zrušení  podléhá obecným pravidlům a stornovacím poplatkům.
  • Pakliže se nemůžete kurzu zúčastnit, pošlete neprodleně písemné odhlášení.
  • Při odhlášení Vaší účasti na kurzu nezohledňujeme Vaše důvody.
  • Bezplatně si můžete za sebe najít náhradníka a předat nám tuto informaci písemně.
  • Náhradník se přihlásí elektronicky přes naše webové stránky.
  • V případě absence na kurzu je kurzovné nevratné.