Základní kurz PANat

zaměřený na dětské pacienty

9. - 12. duben 2024

Pacienti s DMO, neurovývojovou poruchou, vrozenými vadami, po CMP a neurotraumatech

cena: 6 500,-

včetně skript a občerstvení

Kurz se koná v centru Modrý klíč, Smolkova 2, Praha 4 - Kamýk

Lektorka

Renata Vodičková, DiS.

Pro koho je kurz určen

fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotní sestry, pečující personál, rehabilitační lékaři

Rozsah kurzu

4 dny – 36 hodin výuky

9. – 12. duben 2024

Výstup

certifikát

Obsah kurzu

Hlavním záměrem kurzu je naučit absolventy používat jednotlivé vzduchové dlahy ve všech stupních ontogenetického vývoje, a pro specifické patologické hybné vzorce.

Budeme se zabývat korekcí vývoje dětí pomocí cvičení PANat s dlahami, a také podporou ontogenetického vývoje pomocí kombinace cvičení dle Vojty/Bobatha se vzduchovými dlahami.

Seznámíme Vás s využitím dlah u konkrétních diagnóz a také u zásadních patologických hybných funkcí. Naučíte se jak vybrat vhodnou dlahu pro ovlivnění strukturálních změn tkání a pro nastavení fyziologické hybnosti ve spojitosti s vývojovou fází dítěte.

Naučíte se vytvářet tréninkové prostředí explicitního učení s externím fokusem, nastavovat účinnou zpětnou vazbu v rámci cvičení a jak podporovat senzomotoriku. Dále se naučíte vytvářet podmínky pro vysoký počet opakování cviků, pro rozvoj kognitivních funkcí a přenesení cviků do domácího prostředí.

Během kurzu si prakticky osvojíte principy cvičení PANat: vytváření cviků kreativně a individuálně podle problematiky pacienta. Důraz na dlouhodobý domácí motorický trénink s pomocí dlah a dalších pomůcek.

Vyzkoušíte si mnoho cvičení v otevřeném i uzavřeném funkčním řetězci, bimanuální trénink s dlahami, nácvik lezení a chůze, účinné odstraňování neglekt-syndromu a další dovednosti.

 

Podrobný rozpis programu tohoto 4 denního kurzu, a další informace k organizaci, obdržíte po přihlášení.

Pro Vaše případné dotazy jsme Vám rádi k dispozici: info@centrumspirala.cz

Přihláška

Kontakt - Kurzy

603 168 220

Smolkova 2, Praha 4 – Kamýk, 14200

Storno podmínky

  • Přihláška na příslušný kurz je oboustranně závazná a její zrušení  podléhá obecným pravidlům a stornovacím poplatkům.
  • Pakliže se nemůžete kurzu zúčastnit, pošlete neprodleně písemné odhlášení.
  • Při odhlášení Vaší účasti na kurzu nezohledňujeme Vaše důvody.
  • Bezplatně si můžete za sebe najít náhradníka a předat nám tuto informaci písemně.
  • Náhradník se přihlásí elektronicky přes naše webové stránky.
  • V případě absence na kurzu je kurzovné nevratné.