Rehabilitace

Kurzy

Kotnatky

Kurz PANat

se vzduchovými dlahami zaměřený na dospělé pacienty po CMP

26. - 28.10. 2021

cena: 5 500,-

Kurz se koná v centru Modrý klíč, Smolkova 2, Praha 4 - Kamýk

Lektorka

Renata Vodičková, DiS.

Pro koho je kurz určen pro

fyzioterapeuty, ergoterapeuty , zdravotní sestry, pečující personál a rehabilitační lékaře

Rozsah kurzu

celkem 27 výukových hodin – 3 dny

Výstup

certifikát

Obsah kurzu

Seznámíme Vás se všemi druhy vzduchových dlah (VD) a s možnostmi jejich využití u konkrétních diagnóz a patologických hybných funkcí.

Naučíte se jak vybrat vhodnou VD pro ovlivnění strukturálních změn tkání a pro nastavení fyziologické hybnosti ve spojitosti kognitivními funkcemi.

Naučíte se vybírat a nasazovat adekvátní typ VD a dalších pomůcek s cílem vytvořit tréninkové podmínky explicitního učení s externím fokusem, vytvořit účinnou zpětnou vazbu a podmínky pro repetici.

Během kurzu si prakticky osvojíte principy cvičení PANat, naučíte se  kreativně a individuálně k problematice pacienta vytvářet cviky a dlouhodobý motorický trénink s pomocí  VD a dalších pomůcek, vyzkoušíte si aplikaci speciálně pro PANat vyvinutých pomůcek     (Panat-Laptools).

Naučíte se umožnit pacientovi aktivní pohyb bez nežádoucích patologických souhybů, a pokud možno i bez taktilního zásahu terapeuta /pomocníka.

Vyzkoušíte si mnoho cvičení v otevřeném i zavřeném funkčním řetězci, bimanuální trénink s VD, nácvik chůze s VD, účinné odstraňování neglekt syndromu a jiné dovednosti.

Detailní rozpis programu a další informace ke kurzu obdržíte po zaplacení kurzovného.

Přihláška

Kontakt

603 168 220

Smolkova 2, Praha 4 – Kamýk

info@centrumspirala.cz
Dětská fyzioterapie - České Budějovice

Storno podmínky

  • Přihláška na příslušný kurz je oboustranně závazná a její zrušení  podléhá obecným pravidlům a stornovacím poplatkům.
  • Pakliže se nemůžete kurzu zúčastnit, pošlete neprodleně písemné odhlášení.
  • Při odhlášení Vaší účasti na kurzu nezohledňujeme Vaše důvody.
  • Bezplatně si můžete za sebe najít náhradníka a předat nám tuto informaci písemně.
  • Náhradník se přihlásí elektronicky přes naše webové stránky.
  • V případě absence na kurzu je kurzovné nevratné.

Na stránkách pracujeme

Vážení návštěvníci, některá zákoutí stránek ještě dolaďujeme.

Kdybyste nějakou důležitou informaci na stránkách nemohli najít, neváhejte se nám ozvat.

info@centrumspirala.cz