Nástavbový kurz SRT

26. - 28. duben 2023

Synergická reflexní terapie Dr. Pfaffenrota

cena: 5 600,-

včetně skript a občerstvení

Kurz se koná v centru Modrý klíč, Smolkova 2, Praha 4 - Kamýk

Lektorka

Renata Vodičková, DiS.

Pro koho je kurz určen

všechny absolventy základního kurzu SRT, kteří mají více jak 1 rok praxe

Rozsah kurzu

3 dny po 9ti hodinách výuky

26. – 28. duben 2023

Výstup

certifikát

Obsah kurzu

Hlavní náplní nástavbového kurzu SRT je  prohloubení Vašich znalostí při aplikaci jednotlivých technik SRT  (lokálně i globálně), a to v kombinaci s nácvikem stabilizačních funkcí a motorických dovedností, které běžně používáte ve Vaší praxi.  Budeme probírat postupně všechny pozice a základní hybnosti z ontogenetického vývoje. Budeme optimalizovat fyziologické zapojení agonistů do hybné funkce tím, že uvolníme blokády, snížíme sv. tonus antagonistů pomocí známých technik SRT.

Ukážeme si využití jednotlivých manuálních technik SRT při odstraňování strukturálních překážek u jednotlivých hybných funkcí, ale také u globálních hybných vzorců z ontogenetického vývoje. Půjde tedy o kombinaci SRT s cvičením na neurofyziologické bázi, např. dle Vojty, Bobatha, Kabata a Jílkové.

Dle potřeby kurzistů si můžeme zopakovat znalosti v oblasti myofasciálních řetězců, meridiánového systému TČM a neuromobilizací. Vycházím ale z toho, že máte zvládnuto a praxí ověřeno / procvičeno vše ze základního kurzu.

V kurzu se učí kromě vzájemného nácviku také přímo na pacientech.

Přihláška

Kontakt - Kurzy

603 168 220

Smolkova 2, Praha 4 – Kamýk, 14200

info@centrumspirala.cz

Nástavbový kurz SRT

2023

Synergická reflexní terapie Dr. Pfaffenrota

3 dny

cena: 5 600,-

včetně skript a občerstvení

Kurz se koná v centru Modrý klíč, Smolkova 2, Praha 4 - Kamýk

Lektorka

Renata Vodičková, DiS.

asistuje Kateřina Šimečková, DiS

Pro koho je kurz určen

fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, pro zdravotní maséry a klinické logopedy

Rozsah kurzu

3 dny po osmi hodinách výuky

26. – 28. duben 2023

Výstup

certifikát

Obsah kurzu

Absolventi kurzu si odnesou znalosti a praktické dovednosti manuálních technik koncipovaných Dr. Pfaffenrotem, které cíleně ovlivňují tonus, protažitelnost tkání a korigují omezenou hybnost kloubů, páteře jako celku i jednotlivých segmentů.

Po zvládnutí teoretických principů se detailně věnujeme nácviku kombinace všech manuálních technik, které synergicky uplatňujeme při odstraňování konkrétní patologie, např. syndrom zmrzlého ramene, hypersalivace, skolióza, flekční kontraktury, planovalgozní  postavení chodidla, Syndrom karpálního tunelu apod.

Přihláška

Storno podmínky

  • Přihláška na příslušný kurz je oboustranně závazná a její zrušení  podléhá obecným pravidlům a stornovacím poplatkům.
  • Pakliže se nemůžete kurzu zúčastnit, pošlete neprodleně písemné odhlášení.
  • Při odhlášení Vaší účasti na kurzu nezohledňujeme Vaše důvody.
  • Bezplatně si můžete za sebe najít náhradníka a předat nám tuto informaci písemně.
  • Náhradník se přihlásí elektronicky přes naše webové stránky.
  • V případě absence na kurzu je kurzovné nevratné.