Rehabilitace

Kurzy

Kotnatky

Kurz PANat

se vzduchovými dlahami zaměřený na dětské pacienty s DMO, s neurovývojovou poruchou, s vrozenými vadami a po CMP a neurotraumatech

10. - 12. 05. 2021

cena: 5 300,-

Kurz se koná v centru Modrý klíč, Smolkova 2/567, Praha 4

Lektorka

Renata Vodičková, DiS.

Pro koho je kurz určen pro

fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry, pečující personál a rodiče dětí s postižením

Rozsah kurzu

celkem 27 výukových hodin – 3 dny

Výstup

certifikát

Obsah kurzu

Hlavním záměrem kurzu je naučit absolventy použití jednotlivých vzduchových dlah pro všechny stupně ontogenetického vývoje a pro specifické patologické hybné vzorce.

Budeme se zabývat korekcí vývoje dětí pomocí cvičení PANat se VD a také podporou ontogenetického vývoje pomocí kombinace cvičení dle Vojty/Bobatha se vzduchovými dlahami.

Seznámíme Vás se všemi druhy vzduchových dlah (VD) a s možnostmi jejich využití u konkrétních diagnóz a také u zásadních patologických hybných funkcí.

Naučíte se jak vybrat vhodnou VD pro ovlivnění strukturálních změn tkání a pro nastavení fyziologické hybnosti ve spojitosti s vývojovou fází dítěte.

Naučíte se vytvářet tréninkové podmínky explicitního učení s externím fokusem, nastavovat účinnou zpětnou vazbu a podporovat senzomotoriku.

Dále se naučíte vytvářet podmínky pro repetici cviků a pro rozvoj kognitivních funkcí.

Během kurzu si prakticky osvojíte principy cvičení PANat, naučíte se  kreativně a individuálně k problematice pacienta vytvářet cviky a dlouhodobý motorický trénink s pomocí  VD a dalších pomůcek.

Vyzkoušíte si mnoho cvičení v otevřeném i uzavřeném funkčním řetězci, bimanuální trénink s VD, nácvik lezení a chůze s VD, účinné odstraňování Neglekt syndromu a jiné dovednosti.

Podrobný program tohoto 3 denního kurzu a další informace k organizaci kurzu obdržíte po zaplacení kurzovného.

Pro Vaše případné dotazy jsme Vám rádi k dispozici: info@centrumspirala.cz

Přihláška

Kontakt

603 168 220

Dubenská 1561/8    České Budějovice, 37005

info@centrumspirala.cz

Storno podmínky

  • Přihláška na příslušný kurz je oboustranně závazná a její zrušení  podléhá obecným pravidlům a stornovacím poplatkům.
  • Pakliže se nemůžete kurzu zúčastnit, pošlete neprodleně písemné odhlášení.
  • Při odhlášení Vaší účasti na kurzu nezohledňujeme Vaše důvody.
  • Bezplatně si můžete za sebe najít náhradníka a předat nám tuto informaci písemně.
  • Náhradník se přihlásí elektronicky přes naše webové stránky.
  • V případě absence na kurzu je kurzovné nevratné.

Na stránkách ještě pracujeme

Vážení návštěvníci, některé stránky s informacemi například o terapiích ještě nejsou zprovozněny.

Kdybyste nějakou důlžitou informaci na stránkách nemohli najít, neváhejte se nám ozvat.