Spirála

Výukové a rehabilitační centrum s.r.o.

Rehabilitace

Kurzy

Kontakt

Základní kurz PANat

Zaměřený na léčbu dětských pacientů
  • Číslo kurzu : 5000062019
  • 2. - 4. prosince 2019
  • Výstup : Certifikát
  • Počet hodin : 24
  • Cena kurzu : 5.000,-
  • Přednáší : Renata Vdičková
6 Míst

VÝUKOVÉ CENTRUM SPIRÁLA organizuje odborné kurzy, semináře, workshopy a přednášky pro odborníky z fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitačního lékařství, speciální pedagogiky, logopedie a také pro další zájemce jako jsou pečovatelé, maséři a rodiče dětí se zdravotním postižením.

Spirála má tradici a zkušenosti vedení kurzů od roku 1999, kdy byla založena původně jako Institut Synergické reflexní terapie Renatou Vodičkovou a německým ortopedem Dr. Vladimírem W. Pfaffenrotem.

Mimo ČR školíme v Německu, v Maďarsku a na Slovensku. Spirála se zaměřuje na výuku rehabilitačních metod pro specifikum mozkových hybných poruch u dětí a dospělých, především Synergickou reflexní terapii a PANat.

Celkem bylo dosud vyškoleno 1250 absolventů. Od roku 2020 plánujeme zahájit kurzy Fyzioterapie metodou Jílkové.

Doufáme, že naše nabídka kurzů bude pro Váš profesní růst a rozšiřování Vaší odbornosti přínosná. Lektorka Renata Vodičková je celosvětově jediným akreditovaným školitelem metody Synergická Reflexní Terapie a pro ČR je výhradní lektorkou metody PANat (z celosvětově 6 lektorů).

Pakliže budete mít zájem šířit informace o SRT a PANat veřejně, obraťte se na paní Vodičkovou s Vaší žádostí. Dohoda či podpora je možná. Renata Vodičková je aktivní členkou mezinárodní skupiny lektorů PANat metody.

Od 2017 je spoluzakladatelkou Asociace Synergické reflexní terapie, z.s. Doporučujeme Vám přečíst si před přihlášením do kurzu Všeobecné informace, kde najdete mimo jiné přihlašovací a stornovcí podmínky.

Vaše přihlášení do kurzu se stane závazným po našem písemném potvrzení o přijetí Vaší přihlášky na požadovaný kurz.

K závaznému přihlášení se současně vztahují stornovací podmínky a poplatky (viz. níže).

Z výukového centra Spirály dostanete písemné potvrzení, že jste zařazen/zařazena do požadovaného kurzu na základě Vaší písemné přihlášky.

Pakliže bude kurz obsazen, zařadíme Vás dle Vašeho přání jako náhradníka/nici nebo přeřadíme dle Vašeho požadavku do dalšího vypsaného kurzu.

Bližší informace k obsahu a organizaci kurzu obdržíte po zaplacení, nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu.

Organizace kurzů a lektorka – Renata Vodičková: info@centrumspirala.cz, 603168220.

Vaše případné dotazy rády zodpovíme.

Platba Pro zaplacení kurzovného vystavujeme fakturu na základě Vašich fakturačních údajů, které vyplníte v elektronické přihlášce nebo zašlete dodatečně písemně mailem.

Zahraniční účastníci kurzů mohou platit v EUR. Pošleme Vám fakturu s IBAN kódem a BIC.

Nezaplacení kurzovného v termínu splatnosti znamená automaticky odhlášení z kurzu a z toho vyplývající důsledky dle stornovacích podmínek.

Odhlášení – Pakliže se kurzu nemůžete zúčastnit nebo provést platbu, jste povinni se z kurzu písemně odhlásit (mailem) a uvolnit místo dalším zájemcům. Pakliže budete mít za sebe náhradníka, nemusíte platit stornovací poplatky. Náhradník se přihlásí elektronicky přes naše webové stránky.

Stornovovací podmínky – Potvrzená přihláška na příslušný kurz je oboustranně závazná a její zrušení podléhá obecným pravidlům stornovacích poplatků. Při stornování Vaší účasti na kurzu nezohledňujeme Vaše důvody. Můžete si však za sebe najít náhradníka a předat nám tuto informaci písemně. Náhradník se přihlásí elektronicky přes naše webové stránky. Stornovací poplatky účtujeme v případě písemného odhlášení před zahájením kurzu procentuelně, tedy ve výši adekvátně ke dni písemného podání. V případě Vaší neomluvené absence na kurzu účtujeme strornopoplatek ve výši 100% ceny kurzu. Stornovací poplatky při zrušení: do 31. dne dní před zahájením kurzu – 500,- Kč 30-21 dní před zahájením kurzu – 20% ceny 20-8 dní před zahájením kurzu – 50% ceny 7-0 dní před zahájením kurzu – 100% ceny. Stornopoplatkům se můžete vyhnout v případě, že za sebe najdete náhradníka, který se kurzu zúčastní.

Ubytování – si zajišťuje každý účastník kurzu sám. Můžete využít našeho doporučení na pensiony v blízkém okolí nebo jednoduché ubytování na matracích přímo ve výukovém centru Spirály – v Modrém Klíči. Více informací najdete v sekci UBYTOVÁNÍ a KONTAKTY.

Výukové centrum – Veškeré kurzy a další akce pořádané Institutem SRT se konají zde – Stacionář a škola Modrý Klíč: Smolkova 2/567, 149 00 Praha 4- Modřany, 2. patro.

Vybavení – 1 učebna jako přednášková místnost a zároveň cvičební místnost s rehabilitačními stoly, 3 sociální zařízení, sprcha, kuchyňka (mikrovlnka, lednice) s komunikačním prostorem, terasa, jídelna, parkovací místa před domem na ulici.

Doporučujeme přezůvky s sebou, a pohodlné oblečení.

Stravování – Během kurzu je účastníkům kurzu k dispozici pití a občerstvení (v ceně kurzovného). Obědy nabízíme v jídelně Modrého Klíče, kde stojí menu s polévkou, hl. chodem, zákuskem/salátem a pitím 75,- Kč. Zájem o obědy je třeba nahlásit do 10 dní před zahájením kurzu nebo napsat do poznámky přímo v přihlášce. V kuchyňce výukového centra je možnost ohřát si své jídlo v mikrovlnné troubě a uskladňovat potraviny v lednici.

Pro odborníky nabízíme výuku 2 terapeutických přístupů, které jsou ověřené bohatou praxí a mají velký praktický přínos:

1. Synergická reflexní terapie – kurzy, refreškurzy, nástavbové a specializační kurzy, přednášky a hospitace v rehabilitační praxi Spirála

2. PANat s vzduchovými dlahami – Evidence based (mtorické učení dle M. Johnstone)- kurzy, workshopy, přednášky.

Od roku 2020 plánujeme vyučovat také metodu neurofyzioterapie podle Jílkové.

Proškolení vašich zaměstnanců: Na žádost lázní, stacionáře, speciální školy, nemocnice apodobných institucí, kteří chtějí uspořádat kurz, je možné proškolit zaměstnance či další zájemce externě v jejich prostorách.

Podmínky se dohadují individuelně a sepisuje se písemná dohoda o společném pořádání kurzu.

Doufáme, že naše nabídka kurzů bude pro Váš profesní růst a rozšiřování Vaší odbornosti přínosná.

Pro širokou veřejnost a pečující neodborníky jako např. rodiče dětí s postižením a se zvláštními potřebami nabízíme 6 denní kurz: Synergická reflexní terapie a dále k této metodě refreškurzy, přednášky a hospitace/praxi v rehabilitační centru Spirála.

Ve výukovém centru Spirála učí renomovaní a zkušení lektoři, kteří jsou schválení profesními organizacemi fyzioterapie a ergoterapie UNIFY a ČAE.

Spirála se zaměřuje již 12 let na výuku rehabilitačních metod pro specifikum mozkových hybných poruch u dětí a dospělých: Synergickou reflexní terapii a PANat.

Vyškoleno bylo dosud v ČR přes 1100 zájemců.

Doporučujeme Vám přečíst si VŠEOBECNÉ INFORMACE ke kurzům, ještě než se závazně přihlásíte na vybraný kurz. Vaše případné dotazy ráda zodpoví naše asistentka pro výukové centrum a recepční Spirály.

tel: 00420+ 603168220

nebo pište své dotazy na E-mail: info@centrumspirala.cz

Výukové centrum Spirála Vám nabízí odborné kurzy Synergické Reflexní Terapie (SRT) rozdělené podle obsahu, zaměření a délky kurzu na kurzy pro odborníky a pro laiky.

Vyberte si z níže uvedeného přehledu pro Vaše účely vhodný kurz a rozbalením nadpisu získáte více konkrétních informací k obsahu a organizaci kurzu.

LEKTOŘI: Společně s Dr. Pfaffenrotem, který koncipoval tuto metodu, učí SRT od roku 1999 fyzioterapeutka Renata Vodičková v Německu a v ČR. Po smrti Dr. Pfaffenrota v roce 2007 je jedinou akreditovanou lektorkou metody SRT a vyučuje ji v ČR, v Maďarsku, v Německu a na Slovensku.

Na některých kurzech jí asistuje Mgr. Kateřina Šimečková

CO JE SRT ? 

SRT je manuální terapie koncipovaná Dr. W. Pfaffenrotem pro léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch, např. DMO, RS, CMP, hydrocefalus a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých.

Její léčebná působnost je prokázána také u dalších poruch hybného aparátu jako jsou např. vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy. Traumatolog a ortoped Dr. Pfaffenrot modifikoval a zkombinoval reflexní a mobilzační techniky vedoucí k synergickému efektu pro prevenci a odstranění patologických strukturálních a funkčních změn na pohybovém ústrojí a působící léčebně na aktivitu CNS, PNS, mentálních i orgánových funkcí.

SRT je první metodou mobilizací koncipovaných pro nespolupracující pacienty jako např. kojence, děti, pacienty v apalickém stavu a osoby s mentální retardací.

SRT je jedinečnou manuální terapií pro specifikum mozkových hybných poruch, tzn. pro neurologické poruchy a jejich následky na hybném ústrojí.

 

Výukové centrum Spirála nabízí nyní tři druhy kurzů rehabilitačního přístupu PANat se vzduchovými dlahami

1.Základní kurz PANat zaměřený na léčbu dětských pacientů

2. Základní kurz PANat zaměřený na léčbu dospělých pacientů po CMP.

3. Nástavbový kurz PANat zaměřený na léčbu dospělých pacientů po CMP a u těžkých stavů mozkových hybných poruch.

Kurzy jsou určeny pro lékaře, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotní sestry a pečující personál, kteří léčí nebo pečují o neurologické a ortopedické dětské a dospělé pacienty, např. po mozkových příhodách (CMP), s roztroušenou sklerozou (multiple sklerosis), s dětskou mozkovou obrnou (DMO), s brachiální parézou , se svalovou distonií, s myopatií nebo o pacienty s plegickými nebo paretickými stavy na základě poškození mozku, míchy či úrazu.

Dále lze pomocí PANat léčit ve spolupráci s ortopedy vrozené vady: Pes equinovarus, spinabifida, a získané vady: syndrom karpálního tunelu, Dupuytrenova kontraktura, kloubní artróza.

V kurzu PAnat se seznámíte se všemi druhy vzduchových dlah (VD), s možnosmi jejich využití u konkrétních patologických hybných funkcí i strukturálních změn tkání. Naučíte se vybírat a nasazovat správný typ VD.

Během kurzu si prakticky osvojíte principy cvičení PANat, naučíte se kreativně a individuelně k problematice pacienta vytvářet cviky a dlouhodobý motorický trénink s pomocí VD a dalších pomůcek, vyzkoušíte si aplikaci speciálně pro PANat vyvinutých pomůcek.

Naučíte se umožnit pacientovi aktivní pohyb bez nežádoucích patologických souhybů a pokud možno i bez taktilního zásahu terapeuta/rodiče/pomocníka.