Platba kurzovného a storno

 

Přihlášení

Vaše přihlášení do kurzu se stane závazným po našem písemném potvrzení  o přijetí Vaší přihlášky na požadovaný kurz. K závaznému přihlášení se současně vztahují  stornovací podmínky a poplatky (viz. níže).

Z výukového centra Spirály dostanete písemné potvrzení, že jste zařazen/zařazena do požadovaného kurzu na základě Vaší písemné přihlášky.

Pakliže bude kurz obsazen, zařadíme Vás dle Vašeho přání jako náhradníka/nici nebo přeřadíme dle Vašeho požadavku do dalšího vypsaného kurzu.

Bližší informace k obsahu a organizaci kurzu obdržíte po zaplacení, nejpozději  3 týdny před zahájením kurzu.

Organizaci kurzů zajišťuje: asistentka výukového centra Spirály paní Věra Frolíková a lektorka Renata Vodičková.

Vaše případné dotazy rády zodpovíme na:  603168220  nebo e-mail: info@centrumspirala.cz.

Platba

Od 1.1. 2017  vystavujeme pro zaplacení kurzovného fakturu, kterou vystavíme na základě vašich fakturačních údajů, které vyplníte v elektronické přihlášce. Ta se Vám automaticky objeví, pakliže kliknete na "přihlásit ZDE", které je uvedeno pod rozpisem každého vypsaného kurzu s číslem akce.

Zahraniční účastníci kurzů mohou v EUR. Pošleme Vám fakturu s IBAN kódem a BIC.

Nezaplacení kurzovného v termínu splatnosti znamená automaticky odhlášení z kurzu a z toho vyplývající důsledky dle stornovacích podmínek.

Odhlášení

Pakliže se kurzu nemůžete zúčastnit nebo provést platbu, jste povinni se z kurzu písemně odhlásit a uvolnit místo dalším zájemcům. 

Pakliže se písemně z kurzu neodhlásíte a kurzu se nezúčastníte, budou Vám účtovány stornovací poplatky ve výši 100% ceny kurzu/workshopu.

 

Stornovovací podmínky

Potvrzená přihláška na příslušný kurz je oboustranně závazná a její zrušení  podléhá obecným pravidlům stornovacích poplatků.

Při stornování Vaší účasti na kurzu nezohledňujeme Vaše důvody. Můžete si však za sebe najít náhradníka a předat nám tuto informaci písemně. 

Stornovací poplatky účtujeme v případech: 1. zrušení přihlášky adekvátně ke dni písemného podání, 2. Vaší neomluvené absence na kurzu ve výši 100%. 

Stornovací poplatky při zrušení:     

  • do 31. dne dní před zahájením kurzu – 500,- Kč
  • 30-21 dní před zahájením kurzu – 20% ceny
  • 20-8 dní před zahájením kurzu - 50% ceny
  • 7-0 dní před zahájením kurzu - 100% ceny

Stornopoplatkům se můžete vyhnout v případě, že za sebe najdete náhradníka, který se kurzu zúčastní.