PANat se vzduchovými dlahami - pokračování

Co je to PANat ?

PANat = Pro-aktivní léčebná Aplikace v Neurorehabilitaci..PANat je léčebná metoda se  vzduchovými dlahami Urias podle skotské fyzioterapeutky Margaret Johnstone, kterou koncipovala v 60 letech min. století.

PANat  využívá specifické polohování končetin ve vzduchových dlahách ve fyziologické pozici, které se uplatňuje při motorickém učení podle nejnovějších neurovědeckých poznatků. Individuálně zvoleným a na cíl pacienta (hru dítěte) uzpůsobeným terapeutickým prostředím vytvoříme podmínky pro uplatnění motivace, koncentrace a repetice neboli tří předpokladů motorického učení.

Pomocí vzduchových dlah (VD) se při spasticitě a kontrakturách uvolňují tkáně i svalový tonus, u hypotoniků se končetiny stabilizují. VD umožňují větší rozsah pohybu kořenových kloubů, výcvik síly, eliminují nežádoucí patologické souhyby končetin a fixují končetiny ve fyziologické pozici. Tak může probíhat efektivní trénink nejen při ambulantní a nemocniční péči, ale uplatní se také jako intenzivní samostatný domácí trénink, který zvládnou hravou formou i rodiče dětí s hendykepem.

PANat lze využít také při senzomotorickém cvičení, při ergoterapeutickém nácviku dovedností, v logopedii, po operacích.

Metoda PANat s nafukovacími dlahami podporuje motorický  vývoj dětí s mozkovými hybnými poruchami. Z ontogenetického vývoje člověka vycházela paní Johnstone již od počátku své  práce a nechala se inspirovat pro svou práci s pacienty po CMP zásadami postupného vyzrávání CNS a pohybových vzorů.

 

 

 OBR. 1,2,3: Opora o fyziologicky nastavené zápěstí a dlaň podporuje automatické nastavení zbylých částí končetiny včetně kořenového kloubu a ramenního pletence.

 

PŘÍNOS PANat:

 • USNADNÍ TERAPEUTŮM/TKÁM CVIČENÍ S PACIENTY
 • SNADNÝ NÁCVIK KOMPLEXNÍCH POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ, NAPŘ. CHŮZE, UPAŽENÍ
 • DRŽENÍ KONČETIN VE FYZIOLOGICKÉM POSTAVENÍ NAVOZUJE V CNS FYZIOLOGICKOU HYBNOST
 • UMOŽŇUJE PRAVIDELNÉ, REPETITIVNÍ CVIČENÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
 • SNADNĚJŠÍ TVORBA PAMĚŤOVÉ STOPY
 • NORMALIZACE TREMORU, KLONUSU , SVALOVÉ DYSTONIE, ATETÓZY
 • VÝCVIK SÍLY S REDUKCÍ PATOLOGICKÝCH SOUHYBŮ
 • USNADNÍ PACIENTŮM VYTVÁŘET NOVÉ POHYBOVÉ STRATEGIE

 

INDIKACE :

 • Všechny stavy po CMP
 • Multiple sklerosis
 • poúrazové mozkové hybné poruchy
 • DMO, mikrocefalie, hydrocefalus a další vývojové mozkové poruchy
 • Spina bifida, Equinovarus a další genetické poruchy
 • stavy končetin po sádrové fixaci
 • artrotické a revmatické bolesti končetin
 • Sudekův syndrom, edémy,
 • Duepytrenova kontraktura
 • syndrom karpálního tunelu
 • hypotonické stavy končetiny - slabá či žádná funkce opory

 

KONTRAINDIKACE:

 • Akutní zánět žil v rehabilitované končetině
 • Akutní hluboká žilní trombóza
 • Dekompenzovaná mozková insuficience

 Více viz. REHABILITAČNÍ METODY