PANat se vzduchovými dlahami

Výukové centrum Spirála nabízí nyní tři druhy kurzů

rehabilitačního přístupu PANat se vzduchovými dlahami:

1.Základní kurz PANat zaměřený na léčbu dětských pacientů

2. Základní kurz PANat zaměřený na léčbu dospělých pacientů po CMP

! nefunguje odesílání přihlášky-prosím zavolejte nám na 603168220.

3. Nástavbový kurz PANat zaměřený na léčbu dospělých pacientů po CMP a u těžkých stavů mozkových hybných poruch 

Kurzy jsou určeny pro lékaře, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotní sestry a pečující personál, kteří léčí nebo pečují o neurologické a ortopedické dětské a dospělé pacienty, např. po mozkových příhodách (CMP), s roztroušenou sklerozou (multiple sklerosis), s dětskou mozkovou obrnou (DMO), s brachiální parézou , se svalovou distonií, s myopatií nebo o pacienty s plegickými nebo paretickými stavy na základě poškození mozku, míchy či úrazu. Dále lze pomocí PANat léčit ve spolupráci s ortopedy vrozené vady: Pes equinovarus, spinabifida, a získané vady: syndrom karpálního tunelu, Dupuytrenova kontraktura, kloubní artróza.

V kurzu PAnat se seznámíte se všemi druhy vzduchových dlah (VD), s možnosmi jejich využití u konkrétních patologických hybných funkcí i strukturálních změn tkání. Naučíte se vybírat a nasazovat správný typ VD.  Během kurzu si prakticky osvojíte principy cvičení PANat, naučíte se  kreativně a individuelně k problematice pacienta vytvářet cviky a dlouhodobý motorický trénink s pomocí  VD a dalších pomůcek, vyzkoušíte si aplikaci speciálně pro PANat vyvinutých pomůcek (viz. PRODEJ ). Naučíte se umožnit pacientovi aktivní pohyb bez nežádoucích patologických souhybů a pokud možno i bez taktilního zásahu terapeuta/rodiče/pomocníka. Více...

ZÁKLADNÍ KURZ PANat zaměřený na léčbu dětských pacientů

Číslo kurzu: 5000062019
Datum konání: 2.- 4. prosince 2019
Přednášející: Renata Vodičková, DiS.
Výstupy: certifikát
Počet výukových hodin: 24
Počet dní: 3
Cena kurzu: 5 000,- Kč

Přihlásit se ZDE

Základní kurz PANat zaměřený na léčbu dospělých hemiparetických pacientů po CMP

Číslo kurzu: 6100062019
Datum konání: 3.-5. června 2019
Přednášející: Renata Vodičková, DiS.
Výstupy: certifikát
Počet výukových hodin: 24
Počet dní: 3
Cena kurzu: 5000,- Kč

Přihlásit se ZDE

ZÁKLADNÍ KURZ PANat zaměřený na léčbu dospělých pacientů

Číslo kurzu: 6200062018
Datum konání: 7.- 9. června 2018
Přednášející: Renata Vodičková, DiS.
Výstupy: certifikát
Počet výukových hodin: 24
Počet dní: 3
Cena kurzu: 5000,- Kč

Přihlásit se ZDE

 NÁSTAVBOVÝ KURZ PANat se Švýcarskou lektorkou G.Cox- Steck

 

Číslo kurzu: 7100022019
Datum konání: 12.-14. února 2020
Přednášející: Renata Vodičková, DiS.
Výstupy: certifikát
Počet výukových hodin: 25
Počet dní: 3
Cena kurzu: 6000,- Kč

Přihlásit se ZDE