»

Vítám Vás na stránkách výukového a rehabilitačního centra Spirála

 

 UPOZORNĚNÍ:

DOČASNĚ NEFUNGUJE PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA KURZY A MAIL . PROSÍM, DOČASNĚ KOMUNIKUJTE PŘES: renda.voda@gmail.com

Motto: "Za každým usilováním o své zdraví a šťastný život stojí hluboká touha po pravdě a svobodě těla a ducha."

Rehabilitační centrum Spirála nabízí komplexní rehabilitaci novorozenců, kojenců, dětí a dospělých specializovanou na traumatické, poúrazové a vývojové mozkové hybné poruchy, neboli na pacienty s neurologickými a ortopedickými zdravotními problémy. Naše specializace obsáhne také genetické poruchy a vrozené vady .

Současně provádíme všeobecnou rehabilitaci běžných populačních poruch pohybového ústrojí dětí a dospělých,  ve formě individuální nebo skupinové rehabilitace. Léčit se u nás můžete jak ambulantně, tak v 1-3týdenních pobytech. Naše služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

V centru Spirála se náš rehabilitační tým (TERAPEUTI) snaží o komplexní přístup léčby. Propojujeme mnoho rehabilitačních oborů a využíváme celosvětově známé i nové rehabilitační směry a metody, mezi které patří především Synergická reflexní terapie a PANat se vzduchovými dlahami a další (REHABILITAČNÍ METODY). Mezioborovou léčbu rozšiřujeme ve spolupráci s dalšími externími spolupracovníky-  protetika, ortopedie, neurologie, hipoterapie,sportovní aktivity.

Důraz klademe na důkladnou diferenciální diagnostiku příčin problémů našich pacientů a dobrou koordinaci léčby mezi rodinou, lékaři, terapeuty a samotným pacientem. Zabýváme se podporou zdravého vývoje kojenců a dětí s ohledem na jejich individualitu a celkovou rodinnou situaci.

Výukové centrum Spirála nabízí vzdělávání pro odborníky a laiky v oboru rehabilitace a manuální medicíny formou kurzů, seminářů, přednášek a workshopů. Výukové centrum Spirála je výhradní školitel v ČR pro kurzy Synergické reflexní terapie a kurzy PANat se vzduchovými dlahami Urias. Výuku těchto metod vedeme také v Německu a v Maďarsku.

Spirála navazuje na Institut Synergické reflexní terapie, který byl založen v roce 1999 fyzioterapeutkou Renatou Vodičkovou a ortopedem-traumatologem Dr. Vladimírem W. Pfaffenrotem, který tuto metodu koncipoval.

Doufáme, že s naší pomocí dojdete ve Spirále ke zdraví, poznání a spokojenému životu.