Rehabilitační pobyty

Rehabilitační pobyty slouží především pro mimopražské pacienty, jejichž léčba vyžaduje intenzivní rehabilitaci a kombinaci několika terapií současně: fyzioterapii, manuální terapii, fyzikální terapii, ergoterapii, logopedii, speciální pedagogiku, protetiku, psychologii, hipoterapii, muzikoterapii, homeopatii a dietologii.

Stejně jako v lázeňském režimu je i u nás cílem propojit během jednoho dne, popř. týdne  různé REHABILITAČNÍ METODY přinášející synergický efekt a tedy i vyšší celkovou efektivitu. Pro komplexní léčbu formou pobytu je Vám k dispozici jak celý náš rehabilitační tým ve Spirále, tak jeho EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI. Na základě vstupního vyšetření vytvoří terapeut, popř. více odborníků společně rehabilitační plán a navrhne intenzitu a délku pobytu. Více v PŘÍJEM PACIENTŮ.

 

ORGANIZACE POBYTU

Pobyty začínáme vždy v pondělí dopoledne a končíme v pátek odpoledne (5 dní). Především u těžkých forem mozkových hybných poruchdoporučujeme opakovat 1-3 týdny po sobě několikrát ročně. Několikatýdenní pobyty přináší pacientům viditelné výsledky a kojencům pokrok v jejich vývoji. Intenzivní léčba přináší kvalitnější a stabilnější výsledky. Pokroky většinou pacienti zúročí ve svých spontánních aktivitách a vývoj uzdravování jde rychleji.

  Při pobytech rodičů s jejich dítětem je výhodou opakovaný zácvik, který dá rodičům jistotu pro následnou domácí péči. Všichni mají prospěch z klidnějšího režimu dne a odstraněného cestování. Dítě si také na nové cvičení a manuální doteky lépe přivykne, je více času se mu věnovat a naladit se na jeho vnitřní svět.. Pro tyto účely slouží vybrané UBYTOVÁNÍ v okolí rehabilitačního centra Spirála, kde jsme pro klienty Spirály sjednali výhodnější ceny.

obr. kombinace magnetoterapie a metody PANat s nafukovacími dlahami

 Jedna cvičební jednotka vyžaduje běžně 45-60 minut. U závažnějších diagnóz a v případech kombinace několika terapií současně potřebuje pacient několik hodin. Kvůli přetížení a únavě rozdělujeme terapie do celého dne. K občerstvení a odpočinku slouží našim pacientům a jejich doprovodu jídelna, hrací koutek a venkovní dětské hřiště.

podpoře léčby v domácím prostředí a ke zvýšení kvality rehabilitace přispívá osobní  „Průvodce terapie“, který dostane každý klient Spirály.

 Pacient, popř. rodiče si tento sešit nosí s sebou, zapisují si tam a upřesňují si pokyny terapeuta. V sešitu má k dispozici nákresy/fotky cviků, popis a rozpis cviků, tréninkový protokol a zdravotní zprávy. Průvodce slouží také ke kontrole  a informovanosti pro všechny odborníky rehabilitačního týmu.

Naše služby si hradí každý pacient sám (PLATBA TERAPIÍ - CENÍK), což je pro nás známkou pozitivního a zodpovědného přístupu ke svému zdraví nebo známkou lásky a péče k Vašemu dítěti. Investice do zlepšování zdraví si velice ceníme a snažíme se Vaše náklady minimalizovat.

Názory na průběh terapie nebo prožitek samotného pacienta, popř. jeho rodičů a pečujících osob je pro nás nejvýše relevantní. Účast na léčebném procesu je bez motivace a znalostí všech zúčastněných nemyslitelná. Rádi Vás podpoříme více informacemi, které Vám na požádání sdělíme nebo si je můžete vzít na recepci. V sekci REHABILITAČNÍ METODY se můžete již na těchto stránkách dozvědět více k jednotlivým druhům terapií. V sekci DIAGNÓZY najdete jejich stručný popis a doporučené terapie.