Co je to manuální terapie

Manuální terapie se vyznačují tím, že :

1. Klient / pacient necvičí, "nepracuje", nedělá žádné aktivní pohyby.

2. Terapeut používá při terapii své ruce v přímém kontaktu s tělem a tím ovlivňuje mechanicky nebo reflexně různé tělní tkáně.

3. Vnímáním přes povrch těla (kůži),a dále přes svalové, lebeční, páteřní  nebo orgánové fascie (blány, povázky) se může terapeut dostat do hlubších vrstev těla a ovlivňovat další tělní systémy např. nervový  či lymfatický systém.

Ve Spirále uplatňujeme při léčbě našich pacientů následující manuální terapie:

1.     měkké a mobilizační techniky

 2.     Synergická reflexní terapie dle Dr. Pfaffenrota

 3.     Osteopatie-Kraniosakrální terapie 

 4.      ruční lymfatické drenáže

 5.      masáže reflexní, medové, akupresurní-shiatsu- viz. Masáže

 6.     míčkování metodou paní Jebavé