Hipoterapie

Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru. Aby se mohli klientovi věnovat příslušní odborníci, podle typu jeho postižení a aby tak terapie mohla dosahovat co nejlepších výsledků, rozdělila se tato komplexní metoda do dalších odvětví:

  1. hipoterapie - léčby pohybových poruch
  2. aktivity s využitím koní (AVK) – pro působení v oblasti pedagogiky a v sociálních službách
  3. psychoterapie prostřednictvím koní (PPK) – pro působení v oblasti psychoterapie
  4. parajezdectví

V průběhu provádění hipoterapie dochází především k nácviku pohybu vpřed jako následku třídimenzionálních pohybových impulsů hřbetu koně. Hipoterapie je indikována u neurologických onemocnění (dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, degenerativní nervová onemocnění atd.), u ortopedických onemocnění (skoliozy, svalové dysbalance atd.), a rovněž v kategorii interního lékařství (kardiovaskulární onemocnění, astma bronchiale, obezita atd.). U klienta dochází k následujícím zlepšením: koordinace pohybu, facilitace posturoreflexních mechanismů, normalizace svalového tonusu, narušení patologických stereotypů, zlepšení rovnováhy, úprava svalové dysbalance a pohybové symetrie, stimulační působení na tvorbu a obnovu měkkých i tvrdých tkání, posílení kardiovaskulárního systému, stimulace dýchacího svalstva. Těchto pokroků je dosaženo ve spolupráci s klientem a na rozdíl od dalších metod s jeho kladným vztahem ke cvičení.

Tuto oblast hiporehabilitace vede terapeut se vzděláním z oblasti fyzioterapie či lékařství a kurzem hipoterapie. Tým doplňuje hipolog a dobrovolní pomocníci z řad studentů středních a vysokých škol.

Organizace hipoterapie ve Spirále:

V rámci rehabilitačního pobytu ve Spirále nabízíme a zprostředkujeme podle vhodnosti intenzitu hipoterapie v blízkém okolí Prahy 4 na hiporehabilitačních pracovištích:

1. Isar o.s., Ohrobec

 Šárka Smíšková 602 137 843, E-mail: sarka.smiskova@hiporehabilitace.com,  nabízí 2 jízdárny: Ohrobec u Prahy, Stará Boleslav

2. Orion - Praha - Braník

Z důvodů mateřské dovolené je nyní provoz omezen. V případě zájmu kontaktuje Renatu Vodičkovou: 603168220

Hiporehabilitační pobyty:

Dále doporučujeme našim pacientům intenzivní víkendové nebo týdenní hiporehabilitační pobyty  na specializovaných pracovištích:

1. o.s. SVÍTÁNÍ- Liberec

Hiporehabilitační středisko se specializací na hipoterapii dětí od raného věku a na vzdělávání v hiporehabilitaci:

www.os-svitani.cz , E-mail: os-svitani@email.cz, Radka Copo, Tel: 728 061 974, Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS., E-mail: vera.lantelme@seznam.cz, Tel:723 698 750 (také v Anglickém jazyce)

Jízdárna JK Sever,  Puškinova 19, 460 08 Liberec-Horní Hanychov

2. o.s. EPONA

Bratislavská 21,Brno 602 00,www.hipoterapie.cz, E-mail:hipoterapie.audova@gmail.com