O metodě McKenzie

Princip McKenzie metody

 • Bolest zad nebo kloubu není diagnózou, je to symptom, podobně jako bolest na hrudi.
 • Abychom mohli léčit, nejdříve je nutné rozpoznat, s čím bolestivý (bolest zad nebo krční páteře) příznak souvisí. K tomu slouží důkladné mechanické vyšetření.
 • Mechanické vyšetření určí  včasnou diagnozu, podle které se volí cílená terapie, ať už mechanická nebo jiné léčebné postupy. Mechanické vyšetření - diagnostika McKenzie metodou přináší prospěchkaždému pacientovi např. při bolesti zad nebo po operaci ploténky,  zatímco ne všichni pacienti jsou vhodní pro mechanickou terapii.  
 • Metoda je v současnosti jednou z nejvíce vědecky podložených metod v oblasti fyzioterapie (rehabilitace). Výzkum prokázal, že MDT je schopna validně určit zdroj problému (bolesti) a rychle rozpoznat, kdo bude pozitivně reagovat na léčbu.
 • Tato vyšetření jsou stejně spolehlivá jako drahá diagnostická vyšetření (např. CT, MRI).
 • McKenzie diagnostická metoda se využívá na celém světě a je vhodná pro celý pohybový systém, tj. jak pro problémy bederní, krční páteře, tak i pro klouby končetin.

McKenzie diagnostická metoda umožňuje nezávislost pacienta

 • Je založená na autoterapii. Pacient je edukován k cílenému aktivnímu cvičení a režimovým opatřením. 
 • Rovněž umožňuje spuštění vlastního potenciálu hojení těla bez medikace, tepla, chladu, ultrazvuku, injekcí, chirurgického zákroku nebo závislosti na terapeutovi.

Odlišnost McKenzie metody

 • Je to metoda nejen terapeutická, ale i diagnostická. Umožňuje odlišení nemechanického problému. Umožňuje specifikaci mechanického problému – jako jediná je např.schopna rozlišit, zda je kořenové dráždění z bederní páteře způsobeno diskopatií, spondylolistézou, foraminální stenózou, nebo se jedná o přenesenou bolest z kyčle, SIK.
 • Terapie je cílená. Řeší příčinu, ne důsledek .
 • Je založená na autoterapii, na aktivním přístupu pacienta.
 • Zřídkakdy jsou potřebná nákladná zobrazovací vyšetření. Kvalifikovaní McKenzie terapeuti jsou již ze vstupního vyšetření schopni definovat problém a určit, zda-li tato metoda bude pro daného pacienta prospěšná.
 • Shrnutí informací o McKenzie metodě:

  • Je to diagnostický a terapeutický systém, který je založen na mechanismu produkce a eliminace bolesti v přímém důsledku na pohyb nebo polohu daného kloubu či celého těla.
  • Terapie je vhodná pro celý muskuloskeletální systém, tzn. páteř krční, hrudní, bederní, ale i periferní klouby jako např. rameno, koleno, kyčel, atd.
  • Na základě pohybového testu, kineziologického vyšetření a podrobné anamnézy fyzioterapeut stanoví diagnózu a určí, zda-li tato terapie je vhodná pro pacienta či nikoliv. V rámci terapie pacient cvičí obvykle pouze jeden cvik několikrát za den a dodržuje pokyny běžných denních aktivit, které jsou mu doporučeny pro usnadnění denních činností, jako např. jak se oblékat, jak si čistit zuby, jak sedět, stát, vstávat, spát, aby se bolestivé příznaky tolik neprovokovaly, atd.
  • Fyzioterapeut naučí pacienta provádět daný cvik, který je zvolen právě proto, aby ovlivnil pacientovi bolesti, co do snížení až úplného odstranění většiny příznaků.
  • Počet jednotlivých terapií závisí na vlastní spolupráci pacienta a stupni postižení.
  • Aktivní přístup pacienta k terapii urychluje samotné vyléčení. Pacient, který má obtíže 14 dnů a spolupracuje na léčbě, může být během 4 návštěv zcela bez obtíží. S podobným efektem v terapii se setkáváme i u chronických pacientů,  jejichž potíže trvaly měsíce a roky.
  • Je-li terapie vedena zkušeným fyzioterapeutem, je pravděpodobnost zhoršení minimalizována.
  • Metoda je výrazně šetrnější než tvrdá manipulace páteře a kloubů. Smyslem této terapie je naučit pacienta, jak si může odstranit svoje bolestivé obtíže sám a jak preventivními opatřeními může předcházet dalším bolestem.