Fyzioterapie

Pro Vaši informovanost a aktivní přístup k léčbě Vašich zdravotních problémů bychom Vám rádi přiblížili následující terapeutické postupy, techniky, metody a koncepty užívané v centru Spirála:  

1. Reflexní lokomoce podle Prof. Vojty  (Vojtova metoda) Koncept Bobath

2.  PANat se vzduchovými dlahama Urias

3.  Kabatova metoda- PNF

4.  Bobath koncept

5.  Metoda Brunkow

6.  Metoda Jílková 

7.  Metoda McKenzie

8.  Klappovo lezení a cvičení

9. Brügger

10. Konduktivní cvičení Petö –výběr 

11. Kinesiotape

12. Magnetoterapie