Rehabilitační metody v centru Spirála

Následujícím přehledem terapií užívaných v centru Spirála  Vám chceme přiblížit léčebné možnosti u nás a podpořit Váš aktivní přístup v léčbě Vašich zdravotních problémů ( nebo Vašich dětí). Pro výběr terapií a sestavení rehabilitačního plánu provádíme vstupní komplexní vyšetření a řídíme se také doporučeními Vašich lékařů / výsledky vyšetření.

U nás posuzujeme z rehebilitačního pohledu další aspekty:  fyzické ( pohyb, držení, koordinace a vývojová kinezilogie), kognitivní, sociální, psychické a mentální.

Ve Spirále týmově spolupracujeme a v případě nutnosti doporučujeme externí odborníky z oboru protetiky, speciální pedagogie, logopedie apod. Za rehabilitační plán a koordinaci léčby je zodpovědný Váš přijímající terapeut Spirály, viz. Terapeuti

V rehabilitačním centru Spirála nabízíme a uplatňujeme následující  terapie, léčebné techniky, metody a koncepty:

1. Fyzioterapie:

1.  Reflexní lokomoce podle Prof. Vojty  (Vojtova metoda) Koncept Bobath

2.  Feldenkreisova metoda    

3.  PANat se vzduchovými dlahama Urias

4.  Kabatova metoda- PNF

5.  McKensie

6. Metoda Jílková

7.  Konduktivní cvičení Petö – výběr

8.  Kinesiotape

9.  Metoda Brunkow, PNF

10. Brügger

11. Klappovo lezení a cvičení

12.  Magnetoterapie

2. Manuální terapie:

 1.     měkké a mobilizační techniky

 2.      Synergická reflexní terapie dle Dr. Pfaffenrota

 3.     Kraniosakrální terapie - osteopatie

 4.      ruční lymfatické drenáže

 5.      masáže reflexní, medové, akupresurní-shiatsu- viz. Masáže

 6.     míčkování metodou paní Jebavé

3. Ergoterapie:

 1.    vývojová ergoterapie

 2.     pracovní ergoterapie - externě

 3.     ergoterapie se vzduchovými dlahami Urias- PANat

4. Logopedie:

 1.    klinická logopedie- externě

 2.    logopedické pobyty pro dospělé po CMP a úrazech mozku- externě

5. Speciální pedagogika:

 1.    senzomotorická integrace

 2.    konduktivní edukace Petö – výběr

-       facilitovaná / podporovaná komunikace- externě

-       vyšetření pro děti se speciálními potřebami a jejich léčba – externě

-       vyšetření a léčebný program pro autisty- externě

 

6. Hipoterapie  

  

7.Psychoterapie

 

8. Doplňková léčba

- aminokyselinnová léčba