Příjem pacientů

Objednat se k nám můžete:

TELEFONICKY:  00420+ 603168220- recepce: Dagmar Štefinová, Renata Vodičková

E-MAILEM: info@centrumspirala.cz

nebo během probíhající léčby již přímo u svých jednotlivých terapeutů - Terapeuti

 1. Telefonické či písemné objednání na určitý termín je závazné. Pakliže stanovený termín nemůžete dodržet, prosíme o telefonické zrušení 24 hodin předem. Pakliže zapomenete termín zrušit nebo tak učiníte jen několik hodin předem, nemůžeme již volný termín obsadit dalšími zájemci a jsme nuceni účtovat stornopoplatek ve výši 200,- Kč.
 2. vstupní vyšetření: diferenciální diagnostika, kineziologický rozbor, neurovývojová diagnostika, popř. mezioborová diagnostika (např. logopedie) u externích spolupracovníků Spirály a rodinná anamnéza jsou základem pro dobrý terapeutický postu. Pro zohlednění dosavadní léčby a lékařských stanovisek prosíme o kopie dostupných lékařských a dalších odborných zpráv.
 3. rehabilitační plán: návrh léčebných metod a specialistů týmu Spirály. Výběr a koordinaci jednotlivých léčebných metod stanoví individuálně a na základě vstupního vyšetření přijímající terapeutka nebo po poradě odborníci z našeho týmu. Zohledňujeme zde celou psychologicko-sociální rodinnou situaci a řešíme společně s Vámi a lékaři rehabilitační a protetické pomůcky, hračky, přizpůsobení/vybavení domácího prostředí a vhodné volnočasové aktivity.
 4. Podle individuálních potřeb pacienta a podle náročnosti řešení zdravotních problémů se určí vhodná forma a intenzita terapií:
  -       ambulantní rehabilitace ve Spirále či na externích pracovištích
  -       rehabilitační pobyty 1-3 týdny
  -       skupinové cvičení
 5. Průvodce terapie“ je sešit, který dostane každý klient Spirály. Pacient si jej nosí na pravidelné ambulantní kontroly nebo léčebné pobyty s sebou. V sešitu má k dispozici nákresy/fotky cviků, popis a rozpis cviků, tréninkový protokol, což slouží ke zkvalitnění domácího cvičení bez dohledu terapeuta, k přehlednosti a zpětné kontrole všech zúčastněných rehabilitačního týmu.