Homeopatie

HOMEOPATIE V CENTRU SPIRÁLA

Nabídka homeopatie vznikla v rehabilitačním centru Spirála na základě  potřeby a dobrých zkušeností pacientů, popř. jejich rodičů.

Homeopatie je podporou naší rehabilitační práce a především novou možností pro pacienty, kteří hledají nové přístupy k vyřešení svých fyzických a duševních obtíží.

Někdy jsou fyzické nemoci a poruchy doprovázeny vedlejšími negativními aspekty jako např. zácpa, třes, psychické napětí, emoční labilita, nespavost, předrážděnost, pocení, krvácení z dásní, nechutenství, špatné trávení, což těžký život pacientů s poruchou hybnosti (např. DMO, CMP, RS, ADHD, autismus, epilepsie) ještě více ztěžuje. V rámci rehabilitace se nedají tyto nemoci vždy účinně odstranit a hledáme s pacienty další možnosti léčby. Pakliže klasická medicína nepomůže, nabízíme hlubší a individuálně zaměřenou Konstituční homeopatii.

 

Léčbu Konstituční homeopatií, která vyžaduje speciální vzdělání, hluboké znalosti a praxi provádí v centru Spirála paní Veronika Brožová, u které se můžete individuelně objednat.

 CO JE TO HOMEOPATIE

 

  • Máte obtíže, se kterými si klasická medicína neví rady?
  • Chcete se aktivně podílet na hledání příčin Vašich nemocí?

 

Homeopatie je celostní léčba, která přistupuje ke každému člověku jako k jedinečné bytosti. Ačkoliv nemoci mohou na první pohled vypadat stejně, je za nimi skryt příběh konkrétního člověka. Člověka, který má za sebou různé životní zkušenosti, nějaký příběh. Nemoc je vlastně projev a ventil toho, co prožíváme, co si sebou neseme. Všechny křivdy, bolesti, smutky, špatné zkušenosti, strachy… to všechno se nám připomíná pomocí nemoci.

Homeopatickou léčbou se pacient snaží najít příčiny, které vedou k onemocnění. Následně tyto bloky rozpustit, znovu prožít, nechat odeznít, opustit jakožto k životu nepotřebné.

Jak funguje homeopatie?

Když někdo krájí cibuli, pálí ho oči. Po chvilce začnou oči i slzet a přidá se kýchání a vodnatý výtok z nosu. Homeopatie pracuje s principem podobné se léčí podobným. Pokud pacient trpí výše uvedenými obtížemi, ať už z jakéhokoliv důvodu, je pro něj vhodným homeopatikem lék připravený z cibule. Obecně to jde popsat tak, že pokud látka vyvolává u zdravého jedince nějaké obtíže, tak připravený lék z té látky může tyto potíže pomoci odstranit. Popisy léků, které mohou určité symptomy nemocí vyvolat a zároveň je léčit, byly získávány v průběhu mnoha let při pokusech se zdravými lidmi.

Z čeho a jakým způsobem homeopatické léky vznikají?

Základem jsou látky původu rostlinného, živočišného a minerálního, dále pak různé prvky a jejich sloučeniny či kyseliny. Látka se ředí a po každém ředění se roztok protřepává. Homeopatické léky již neobsahují z původní substance vůbec nic. Věda zatím nezná mechanismus, jakým takto připravené léky působí na pacienta. Již Paracelsus uváděl, že rozdíl mezi lékem a jedem je pouze v množství účinné látky.

Pokud byste měli zájem, mohu Vám nabídnout spolupráci při řešení Vašich životních obtíží.

 

OBJEDNÁNÍ

Kontakt pro objednání:  Veronika Brožová

Tel: 732557357, E-mail: poradna@homeonika.cz, více informací na: www.homeonika.cz

 

CENÍK HOMEOPATIE

První konzultace se skládá ze dvou návštěv.

Při první návštěvě probíhá osobní pohovor. Ten trvá asi hodinu a pacient při něm vylíčí všechny své fyzické obtíže, délku jejich trvání, obtíže, kterými trpěl jako dítě, operace, užívané léky, rodinnou anamnézu… Pro správné předepsání homeopatických léků jsou ovšem velmi důležité i životní postoje, zkušenosti, strachy, úzkosti, zranění na duši. Všechny tyto informace dají dohromady jedinečný obraz, na jehož základě se bude léčba odvíjet. Platba za první konzultaci proběhne při druhé návštěvě, na které vám doporučím homeopatické léky a způsob jejich užívání.

Další konzultace probíhají po dvou až třech měsících, to je individuální, probírají se reakce na léky a domlouvá se další postup.

 

První konzultace

1000,- Kč

Každá následující konzultace

500,- Kč

 

Homeopatické konzultace a léčba probíhá na pracovišti rehabilitačního centra Spirála.