Ambulatní rehabilitace

Ambulantní rehabilitace znamená, že léčba probíhá v centru Spirála v pravidelných návštěvách, vždy v odstupu několika dní nebo týdnů. Četnost a množství cvičebních jednotek je individuální a závisí na závažnosti zdravotních problémů a na vývoji léčby.Pacient chodí pravidelně na rehabilitaci až do odeznění zdravotních problémů.

Důležitou součástí rehabilitace je vstupní nebo průběžné vyšetření, na jehož základě se terapeut rozhoduje k volbě a postupu léčby.  Terapeut nejen léčí, ale také pacienta nebo jeho rodiče/doprovod zacvičuje pro správné provádění cviků, zadává a kontroluje domácí cvičení.

Při zácviku rodičů do terapie jejich dětí je výhodou přinést vlastní fotoaparát nebo videokameru.

Jedna cvičební jednotka vyžaduje běžně 45-60 minut. U závažnějších diagnóz a v případech kombinace několika terapií současně potřebuje pacient několik hodin. Kvůli přetížení a únavě rozdělujeme terapie do celého dne. K občerstvení a odpočinku slouží našim pacientům a jejich doprovodu jídelna, hrací koutek a venkovní dětské hřiště.

podpoře Vaší léčby v domácím prostředí a ke zvýšení kvality rehabilitace přispívá osobní  „Průvodce terapie“, který dostane každý klient Spirály. Pacient si tento sešit nosí na pravidelné ambulantní kontroly s sebou. V sešitu má k dispozici nákresy/fotky cviků, popis a rozpis cviků, tréninkový protokol a zdravotní zprávy, což slouží ke zkvalitnění domácího cvičení bez dohledu terapeuta, k přehlednosti a zpětné kontrole všech zúčastněných rehabilitačního týmu.


Naše služby si hradí každý pacient sám
(CENÍK A PLATBA TERAPIÍ ), což je pro nás známkou
pozitivního a zodpovědného přístupu ke svému zdraví. Investice do zvyšování Vašeho zdraví si velice ceníme a snažíme se Vaše náklady minimalizovat. To však vyžaduje spolupráci, pravidelné a správně provedené cvičení i v mezidobí mezi jednotlivými návštěvami terapeutů centra Spirála.

K objednání termínu pro rehabilitaci a k příjmu pacientů se více dozvíte v menu PŘÍJEM PACIENTŮ.

Nedílnou součástí naší dětské rehabilitace je spolupráce s rodiči, motivace dítěte/pacienta k výkonu, k jeho osobnímu cíli ve hře tak, aby měl pocit svého úspěchu a nakonec přichází odměna. 

 

 

 

 

Výběr terapií, jejich kombinace a intenzitu léčby určuje terapeut při příjmu, popř. při kontrolách. Přesto je pro nás nejvýše relevantní názor nebo prožitek samotného pacienta, popř. jeho rodičů a pečujících osob. Účast na léčebném procesu je bez motivace a znalostí těchto zúčastněných nemyslitelná. Rádi Vás podpoříme více informacemi, které Vám na požádání sdělíme nebo si je můžete vzít na recepci.

V sekci REHABILITAČNÍ METODY se můžete již na našich stránkách dozvědět více k jednotlivým druhům terapií, které ve Spirále aplikujeme. V sekci DIAGNÓZY najdete jejich stručný popis.

Zaměření a užívané metody našich terapeutů najdete v sekci TERAPEUTI.